Gestioa
beroalde@beroalde.com 943 440 575

 • Finken administrazioa
 • Aholkularitza Juridikoa
 • Aktibitate Baimenak eta dirulaguntzak
 • Aseguruak

Finken administrazioa: aktibitate hau aurrera eramateko, komunikabide eta informatika sistema berriak sortu ditugu, baita giza baliabideenak, gure arlo kontablea eta juridikoa bikain batzen dituena. Garatzen ditugun funtzioak hurrengoak dira:

 • Finken administrazioa

  Finken administrazioa: aktibitate hau aurrera eramateko, komunikabide eta informatika sistema berriak sortu ditugu, baita giza baliabideenak, gure arlo kontablea eta juridikoa bikain batzen dituena. Garatzen ditugun funtzioak hurrengoak dira:

  • Dokumentuen harrera, edukitzea eta babesa.
  • Kontabilitatearen garapena eta urtero proposamen ekonomikoaren formalizazioa, kontu guztiak azaltzen komunitateak erabaki duen moduan.
  • Jabe bileren gestioa:deialdien prestaketa eta bidaltzea, sekretario bezala bileretara joatea, eta gure administratuei aholkuak ematen akordioak errazteko.
  • Abisu eta gertakarien gestioa: Profesionalak bidaliko ditugu edozein egoera konpontzeko eta informazio guztia gorde egingo da gure sistema berezian, honela, abisuen jazarpena askoz zehatzagoa bihurtzen da.
  • Eraikinaren mantentze lan beharren kontrola:Aholkularitza eskaintzen indarreko legearen arabera.
  • Aholkularitza espezifikoa zordunen deudak erreklamatzeko:bai fase judiziala (monitorio prozesua) nola extrajudiziala.
 • Aholkularitza Juridikoa

  Gure departamentu juridikotik, Komunitate, Eraikinen Ebaluazio Txosten, Eraikinen errehabilitazio, Energia Berritzaile eta Eraikitzeko teknika berrietaz aholkularitza zuzena ematen diegu gure bezeroei, momentuko araudia kontuan izaten.

  Gure bulegoaren oinarria, bezeroekin komunikatzeko gaitasuna, etika profesionala, konfidentzialtasuna, zehaztasun teknikoa, erantzun azkarra eta berrikuntza dira lan egiten duten profesional guztietan.

 • Tramitación de Licencias

  Gracias a la experiencia de BEROALDE en el sector, los profesionales con los que contamos le realizarán las gestiones necesarias para la Tramitación de Licencias Adminstrativas.

  Nuestra ubicación estratégica, en el centro de San Sebastián, nos permite realizar con gran agilidad los trámites necesarios para la consecución de Licencias de Obras, Licencias de Actividad, etc...

   

 • Aseguruak

  Sektorean daukagun esperientziari eta bezero kopuru handiari esker, akordioak sinatu ditugu aseguru entitate garrantzitsuenekin eskaintza hoberenak edukitzeko.

  Eraikinean obrak egin ondoren, normala da arrisku portzentaila gutxitzea eta ondorioz, gure profesionalek aseguru polizaren baldintzak hobetu ahal izango dituzte.