Legegintza
beroalde@beroalde.com 943 440 575

Twitter lehioa

Estatu mailakoak:

-(CTE) Eraikinen Kode Teknikoa – RD 314/2006

Prozesu konstruktiborako zuzentzaileak, baldintzatzaileak eta betekizunak ezartzen ditu.

 

-(LOE), Eraikinen Ordenazioaren Legea, Lege 38/1999

Eraikitze prozesuan parte hartzen duten agenteak zehazten ditu.

 

-(LPH), Jabetza Horizontalaren Legea, Lege 46/1960

Eraikin baten inguruan jabekidetsaun klase espeziala arautzen du.

 

-(LacU), Akzesibilitate Unibertsalaren Legea, Lege 51/2013

Edozein hesi edo oztopo kentzeko jarraibideak finkatzen ditu.

 

-Eraikinen ziurtagiri energetikoentzako prozedura, RD 235/2013

Ziurtagiri energetikoaren irudia garatzeko prozedura finkatzen du.

 

Autonomikoa EHAE:

-Eraginkortasun Energetikoen Ziurtagirien Erregistroko 13-04-02 Ordena.

Inskribitu behar diren ziurtagiriak eta beraien prozedura zehazten du.

 

-EHAE 240/2011 Dekretua

Teknikari eta promotoreen betebeharrak finkatzen ditu.

Twitter lehioa