Ohizko galderak
beroalde@beroalde.com 943 440 575

Twitter lehioa

Arautegiaren arabera (RD 233/2013, apirilaren 5-a), txostena egitera behartuta daude 25.000 baino biztanle gehiago duten udalerrietan, data hauek kontuan hartuta:

  • 13/12/31: 1901 aurreko eraikinak
  • 14/12/31: 1901-1940 tartean eraikitako eraikinak
  • 15/12/31: 1965 aurreko eraikinak eta besteak
  • 15/12/31 aurretik eta urtero egin beharko dira lehen azaltzen ez direnak (+50 urte)

Eraikinaren Ebaluazio Txostenak, eraikinaren ezaugarriakikertzen ditu (akzesibilitatea, eraginkortasun energetikoa...) eta gomendioak ematen ditu hauek hobetzeko. Dokumentu berri honek, derrigorrezko betetze izaera dauka, ez informatiboa soilik.

Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria, informe moduan egiten den dokumentua da, eta ikertzen den eraikina deskribatzen du, ezaugarriak eta eraginkortasun maila.

Bestalde, Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa eskala baten barruan non agertzen den eraikina azaltzen du. Eraginkorrenak A mailan egongo lirateke (berde kolorearekin) G mailara arte (kolore gorriarekin).

EZ. Europar legedia dion bezala, ezinezkoa da gutxieneko preziorik jartzea ezta gehienezkoak edo orientagarriak.

GARRANTZITSUA:

  • Eraikin bakoitzak prezio bat edukiko du, bere metroak, serbitzuak eta bestelako gauzak kontuan hartzen.
  • Eskaintza iruzurrak daude, prezio desproportzionalki baxuak eskaintzen.
  • Profesional akreditatu eta kontrastatuen zerbitzuak kontratatu.

Etxebizitza normala batentzat (<80m2), eraginkortasun ziurtagiria 130€-180€ tartean egon daiteke.

20 etxebizitzako eraikin batean 900€-1.200€ tartean.

Badaude entitate finantzieroak komunitateentzak produktuak eskaintzen dituztenak eta partikular bat lortuko zituen baino oso similarrak direnak. Jakin behar dugu komunitate batek, fiskal identifikazio txartela daukala eta kontratuak sinatu ditzakeela.

Legedia aldatu baino lehen, Batzorde Orokorrean uzten zen erabakitzeko gaitasuna.

2013-ko ekainatik, derrigorrezkoak dira, eta ez da beharrezkoa izango batzordearen akordiorik.

Batzordearen eskuetan geratzen den gauza bakarra, ordaintzeko modua eta gastua banatzeko modua izango zen, bilera batean.

Twitter lehioa